sv fi en

En kampanj för alla

Ilmastoveivi2019 grundades av vanliga finska medborgare. Kampanjens mål är att uppmana Finland att utnyttja all potential som EU-ordförandeskapet under 7-12/2019 ger till att påverka EU:s klimatpolitik. Vi inbjuder hela Finland, alla dess medborgare samt samhällsviktiga aktörer, att veva igång en förändring tillsammans med oss. Vi agerar utan någon större auktoritet, människor emellan. Det handlar om vårt klimat, vår planet, vårt samhälle.

Kampanjens målsättning är att samla 500 000 underteckningar i appellen som du hittar nere på denna webbsida. Appellen inlämnas till Finlands nya statsminister efter riksdagsvalet 2019 som ett starkt bevis på att finländarna, oberoende deras politiska bakgrund, vill se Finland ta en avgörande roll i EU som ledare i klimatarbetet.

En unik möjlighet att påverka

Med den nuvarande policyn i EU, går världen mot en klimat som uppvärms 3,5 grader. Den internationella klimatpanelen, IPCC,konstaterar att redan en uppvärmning på mer än 1,5 grader kan orsaka oåterkalleliga konsekvenser för klimatet och olika ekosystem. Nu är det bråttom med klimatarbetet är.

Finland har just nu ett strategiskt läge, och kan ta en avgörande roll nu när världens framtid är i spel. Vi har världens chans, men har vi viljan?

Ilmastoveivi2019 -kampanjen grundades i oktober 2018 av privatpersoner. Vi har nu över 300 frivilliga som arbetar för kampanjen och många organisationer har bestämt sig för att stödja oss. Kampanjen är politiskt obunden och drivs endast på frivillig bas.

Kontakter

Kontakt
[email protected]

Laura Kolehmainen
[email protected]

Theo Levlin
[email protected]