fi en sv

Ilmastoveivi 2019

Kom med i klimatkampen!

Genom Ilmastoveivi2019 intar Finland täten i det internationella klimatarbetet. Klimatkampen är igång, Är du redo?

Underteckingen av appellen är avslutad. Vår nya klimatrörelse Climate Move hittar du på climatemove.fi

60 210

underteckningar

Målsättning

Finland har EU-ordförandeskapet under hösten 2019. Ilmastoveivi2019 -kampanjen vädjar till våra politiker att ta vara på denna möjlighet för att få till stånd en klimatpolicy som stoppar den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Som ordförandeland kan Finland ta initiativet för att EU ska uppdatera sina klimatmål för åren 2030 och 2050. Detta krävs för att EU ska kunna nå det ambitiösa men ofrånkomliga 1,5 graders målet

Hur gör vi det?

För att nå detta mål strävar Ilmastoveivi2019-kampanjen till att samla in 500000 underskrifter i en klimatappell som presenteras för Finlands nya statsminister under våren 2019.

Kampen uppmanar alla finländare, oberoende av ålder, bakgrund eller livssituation, och uppmuntrar alla att engagera sig i kampen mot klimatförändringen. Med Ilmastoveivi2019-kampanjen kräver vi att Finland påtar sig rollen som drivande kraft i att stoppa klimatförändringen, och att våra politiker har modet att fatta dessa viktiga beslut.

Så kan du bidra

1

Genom att underteckna, skapar du kollektiv styrka

2

…som uppmuntrar politiker

3

…att inom EU verka för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.