sv en fi

Tietosuojaseloste

Dokumentti ilmentää miten henkilötietojen suoja on toteutettu Ilmastoveivi2019 –kampanjan tietosuojakäytännön puitteissa. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti ja haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Voit halutessasi vaikuttaa tapaan, jolla käsittelemme tietojasi. Tietosuojakäytännöstämme tulee ilmi henkilötietoihin liittyvät oikeutesi sekä ohjeistus niiden käyttöön liittyen.

Tietosi tallennetaan allekirjoittaessasi tältä sivustolta löytyvän vetoomuksen ja täten ilmoittautuessasi Ilmastoveivi2019 –kampanjaan. Käsittelemme tietoja kerätessämme informaatiota vetoomusta varten ja tarjotaksemme sinulle hienon kokemuksen kampanjan osallisena. Keräämämme tiedot auttavat meitä ymmärtämään ilmastonmuutos kampanjoinnin tavoittaman yleisön mielenkiinnonkohteita, joka auttaa meitä tavoittessamme luoda kampanjaan osallistuville miellyttävämpi kokemus.

Mistä keräämme tietoja?

Esimerkkejä tilanteista, jolloin henkilötietojasi tullaan keräämään:

Henkilötietojesi kerääminen ja käsittely myös muista julkisista rekistereistä on mahdollista.

Minkälaisia tietoja keräämme?

Rekisterimme tietosisältö: mitä tietoa meillä voi sinusta olla?:

Pystyt vaikuttamaan keräämiemme tietojen luonteeseen. Ilmastoveivi2019 –kampanjassa mukanaolo vaatii kuitenkin henkilötietojesi luovuttamisen. Jos päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi meille, saatamme olla kykenemättömiä tarjoamaan sinulle kampanjaan liittyviä mahdollisuuksia, kuten kaikkiin tapahtumiin osallistumista.

Mihin käytämme tietojasi?

Käsittelemme tietoja hallinoidaksemme Ilmastoveivi2019 –kampanjaa. Käsittelemme tietojasi myös tarvittaessa kampanjan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. “Oikeutetut edut” viittaavat lailla sallittuun toimintaamme, joka on suorassa yhteydessä ilmastoveivi2019 –kampanjan toimiin. Kampanja voi toimia oikeutettuihin etuihin pohjautuen kun on olemassa merkittävä ja asianmukainen yhteys kampanjan sekä siihen osallisen välillä. Tässä mainittu tarkoittaa, että suhteen on tullut muodostua tarkoituksessa osallistua itse kampanjaan, kampanjan organisaatioon tai johonkin kampanjan tapahtumista esimerkiksi osana yleisöä, järjestäjätiimin jäsenenä tai kumppanuusjärjestön jäsenenä. Arvioitaessa oikeutettuja etuja arvioidaan sekä osallistujan, että Ilmastoveivi2019 –kampanjan etuja ottaen huomioon perusoikeuksien toteutuminen, kerättyjen tietojen luonne ja käyttötarkoitus sekä tietoturva. Kyseisen prosessin yksityiskohdat löytyvät Euroopan tietosuojaviranomaisten esittämänä. Kampanja seuraa näitä vakiintuneita suuntaviivoja. Osallisella on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeudellisten etujen puitteissa. Edellä mainittu ilmenee dokumentin edetessä. Joissain tapauksissa voimme kysyä lupaa tietojesi käsittelyyn esimerkiksi käyttääksemme opt-in –valintaruutuja tai muita muotoja rekisteröinnissä tai pyytäessämme lupaa lähettää sinulle uutiskirjeemme. Voimme myös käsitellä tietojasi kyetäksemme markkinoimaan kampanjaamme. Voimme myös kerätä tietojasi suorittaessamme kyselytutkimuksia sekä mielipidekyselyitä kasvattaaksemme ymmärrystämme osallistujistamme ja täten tehdäksemme kampanjasta ja siihen liittyvistä tapahtumista paremman. Kohdistamme sisältöä tarjotaksemme sinulle oleellisinta mahdollista kampanjaa koskevaa tietoa. Sisältömme kohdistaminen perustuu keräämiimme tietoihin sekä mielenkiinnonkohteisiin. Voimme esimerkiksi lähettää erilaista informaatiota sidosryhmille kuin osallisille. Käsittelemme tietoja analyysiä, tilastojen laatimista ja raportointia varten pääasiassa kehittääksemme kampanjaamme ja siihen liittyviä tapahtumia ja parantaaksemme osallistujakokemusta.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Emme säilytä tietojasi kauempaa kuin on tarpeellista tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten kannalta. Noudatamme tietoja kerätessämme meitä sitovaa lainsäädäntöä. Säilytämme tietosi 14 kuukautta. Luvan kanssa voimme säilyttää tietosi myös kauemmin. Huomaathan, että edellä mainitusta huolimatta voimme tehdä poikkeuksen säilytysajanjaksoa koskien kun Ilmastoveivi2019 –kampanjaa kohtaan on esitetty oikeudellinen vaade tai kun tällaista vaadetta koskevien seikkojen käsittely on kesken.

Kuka saa käsitellä tietojasi ja luovutammeko niitä kolmansille osapuolille?

Tietojasi käsitellään Ilmastoveivi2019 –tiimissä. Voimme luovuttaa tietojasi viranomaisille, jos esimerkiksi laki velvoittaa meidät näin tekemään. Sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi kampanjan tarkoituksiin markkinointia tarjoavat yhteistyökumppanit. Kyseiset kolmannet osapuolet saattavat toimia myös rekisterinpitäjinä rekisteröintiin tarvittavien henkilötietojen osalta. Neuvomme sinua tutustumaan kolmansia osapuolia koskevaan tietosuojakäytäntöön. Me emme kuitenkaan luovuta tietojasi kolmansille osapuolille siten, että he kykenisivät käyttämään tietoja muihin kuin Ilmastoveivi2019 –kampanjan määrittelemiin tarkoituksiin. Käyttäessämme alihankkijoita tai palveluntarjoajia, velvoitamme heidät asianmukaisin sopimuksin säilyttämään riittävän tietoturvatason tietojesi suojaamiseksi sekä toimimaan henkilötietolain mukaisesti.

Siirrämmekö tietojasi yli EU:n ja EEA:n rajojen? (“kolmansiin maihin”)?

Allekirjoitukseen liittyvät tiedot siirtyvät Typeformin palveluun, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Typeform on sitoutunut noudattamaan EU:n GDPR tietosuoja-asetusta ja kertoo siitä esimerkiksi tällä sivullaan: https://www.typeform.com/help/gdpr-compliance/ Ilmastoveivi2019 kampanja on allekirjoittanut Typeformin kanssa tietojen käsittelyä koskevan DPA-sopimuksen.

Millaisia evästeitä käytämme ja evästeisiin liittyvät tiedot:

Sivulla käytetään Google Analytics palvelua, joka käyttää evästeitä toimiakseen. Näitä tietoja käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta sivustolla.

Allekirjoitustoimintoon käytetään Typeform palvelua, joka käyttää evästeitä toimintaansa. Typeformin evästeistä ja muusta datan käytöstä kerrotaan esimerkiksi heidän omilla sivuillaan osoitteessa: https://www.typeform.com/help/what-happens-to-my-data/

Sivusto käyttää Cloudflaren sisällönjakeluverkostoa (CDN). Cloudflare tallentaa sivulle pienen evästeen parantaakseen toimintaansa. Tästä evästeestä kerrotaan Cloudflaren sivuilla osoitteessa: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

Kuinka voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn?

Pystyt kontrolloimaan miten Ilmastoveivi2019 –kampanja kerää ja käyttää henkilötietojasi.

Olet oikeutettu vaikuttamaan tietojesi käsittelyyn seuraavilla tavoilla:

Rekisterinpitäjät

Laura Kolehmainen [email protected] +358503457828

Theo Levlin [email protected] +358505283927